U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bewegen

Leren

Groeien

Ieder mens verdient een kans om zich zo

optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen!

 

• Getal- en hoeveelheidsbegrip leren om beter, sneller en efficiënter te kunnen rekenen
 

• Verbeteren van spelling via doelgerichte woordbeeldtraining

 

• Handschrift ontwikkelen

• Verbeteren van de lees-, zit- en schrijfhouding

 

Visuele training

Verbeteren van ruimtelijk inzicht

Bevorderen van de leesontwikkeling

 

Verbeteren van de auditieve verwerking

Verminderen van overgevoeligheid voor geluiden

 

 Stimuleren van het lateralisatieproces

 Training van het werkgeheugen

 

 

Leren klokkijken, digitaal én analoog

(kinderworkshop)

 

• Tafels leren door beleving, beweging en beeldvorming

• Stimuleren van automatiseren

(kinderworkshop)

  

Ondersteuning bij leerproblemen

Naar school gaan betekent een nieuwe wereld binnentreden. Sommige kinderen vliegen er doorheen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Andere kinderen hebben moeite om op niveau te blijven, bouwen een achterstand op en moeten op hun tenen lopen om bij te blijven.

Vaak krijgt een kind extra uitleg en individuele begeleiding over de details die het nog niet voldoende onder de knie heeft. Voor enkele kinderen is dergelijke hulp afdoende. Echter, bij een groot deel lijkt al die bijles en begeleiding niet aan te slaan.

In dat geval is het verstandig om eens te kijken naar de achterliggende redenen van het probleem.

Bij lezen is bijvoorbeeld een goede oogsamenwerking zeer wenselijk. Als ogen door een reflexmatige beweging steeds over een tekst heen en weer schieten, woorden overslaan, letters of zinnen verwisselen, dan wordt het lezen vermoeiend en steeds minder leuk. 

Bij het testen van het ruimtelijk inzicht (o.a. bij IQ testen en entreetoetsen) wordt uitgegaan van een goede oogsamenwerking. Ligt je middelpunt van beide ogen niet in het midden, maar opzij, dan kan het zijn dat je een bal niet kunt vangen, tegen paaltjes aan loopt, of een kubus niet goed kan natekenen. 

Ogen, oren en evenwichtsorgaan staan zeer nauw met elkaar in verbinding en hebben een gezamenlijk effect op de ruimtelijke beleving en het bewegen in die ruimte. Ook hier kunnen actieve reflexen de oorzaak zijn van problemen bij de visuele en/of auditieve verwerking en overgevoeligheid voor licht of geluid.

Door stressreacties op te sporen en ontspanning aan de ogen te bieden wordt de visuele waarneming verbeterd. 

Als rekenen niet lijkt te lukken, kan het zijn dat getal- en hoeveelheidsbegrip nog niet zijn doorgedrongen en kunnen automatiseringsvaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn. Tafels leren en klokkijken zijn vaardigheden die via een heel andere aanpak worden aangeleerd, door gebruik te maken van het beelddenkend vermogen dat een kind in zich heeft.

Een onleesbaar handschrift wijst op een nog actieve grijpreflex. Zogauw de pen ter hand wordt genomen, klemmen de vingers er krampachtig omheen. Schrijven lukt niet of kost teveel energie.

Als een kind moeite heeft om in de goede houding rechtop te zitten, kan dit komen door een nog actieve reflex. Het is dezelfde reflexmatige beweging die volgt op het achterom kijken tijdens het fietsen, en dan je stuur niet recht kunnen houden. Draaien van het hoofd is dan nog niet losgekoppeld aan buigen of strekken van de armen.

Problemen op het gebied van spelling ontstaan als een kind niet via het aanleren van spellingsregels tot toepassing van die regels kan komen. Hoe het ook leert, het blijft niet hangen, en er worden keer op keer dezelfde fouten gemaakt. Door gebruik te maken van het beelddenkend vermogen en spiegelneuronen in de hersenen kunnen spellingsregels omzeild worden en gaat spelling vooruit.

Wij zoeken altijd naar de oorzaak van het betreffende leerprobleem. We onderzoeken welke primaire reflexen nog actief zijn. We gebruiken alle zintuigen en werken vanuit een driedimensionaal lichaamsbesef, om op méér dan alleen het cognitieve niveau te leren. We maken gebruik van de talenten die het kind heeft en bouwen van daaruit nieuwe vaardigheden op. Het kind ervaart succes en kan nieuwe stappen in zijn/haar ontwikkeling maken.

  

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?